För effekter 10 – 350 kW

Oilon Plus

Med filter- och avluftningsenheten Oilon Plus implementeras oljeröret mellan tanken och brännaren som enkelrör på ett miljövänligt sätt. Oilon Plus sparar brännaren och minskar behovet av rengöring och underhåll av brännaren genom att minimera brännarstörningar orsakade av föroreningar från olja, rör eller tank.

Det finns två modeller att välja mellan.

  • Oilon Plus för effekter 10 – 350 kW
  • Oilon TuplaPlus för effekter 200 – 1300 kW.

Oilon Plus enkelrörssystem är en snygg enhet som tar hand om effektiv oljefiltrering och automatisk avgasning. Enrörssystemet förhindrar oljeläckage som kan förorsakas av en eventuell bristning i returröret av tvårörssystemet.

Oilon Plus enkelrörssystem är avsett för egnahemshus och små fastigheter med en effekt på mindre än 300 kW. Det är enkelt att installera i både gamla och nya hus med oljeuppvärmning. I gamla hus är det bara att plugga returröret och ansluta det till Oilon Plus sugrör.
I nya hus behöver bara ett oljerör dras mellan tanken och enheten.