Vår historia

Sådan här är Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy, Part of Oilon Group Oy

Grundades i 1983, Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy är en banbrytare i finska jord- och bergvärmeindustri. Nuförtiden är företaget ett dotterbolag av Oilon Group Oy. I 2019 förvärvade gruppen en majoritetsandel i Suomen Lämpöpumpputekniikka. Följaktligen kopplades affärsverksamheten runt både Oilon- och Lämpöässä-branden. Nuförtiden tillverkas båda varumärkena i samma fabrik i Sydösterbotten, varifrån levereras värmepumparna både till den lokala marknaden och utomlands.

Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy, part of Oilon Group utformar, tillverkar och marknadsför jord- och bergvärmepumpar till småhus, radhus, flervåningshus, kontor, lantgårdar samt andra fastigheter och industriella tillämpningar. Vårt återförsäljarnätverk täcker hela Finland. Dessutom säljer vi våra värmepumpprodukter utomlands genom lokala återförsäljare. Alla produkter saluförs under varumärkena Oilon och Lämpöässä. Läs mer om vår historia nedan.

Oilon har marknadens största utbud av värmepumpprodukter

Oilon- och Lämpöässä-värmepumpsortimentet täcker allt från egnahemshus till stora fastigheter. Ovanpå denna effektnivå finns Oilon ChillHeat industrivärmepumparna som kan producera fjärrvärme på 100 °C från uteluft på flera minusgrader, inte något lätt uppgift.

Globala uppvärmningen är en megatrend som ökat efterfrågan på Oilons teknik världen runt. Nationalstater och energibolag har ambitiösa mål för att minska koldioxidutsläpp, vilket stimulerar efterfrågan på värmepumpar. Industrianläggningar söker rationella värme- och kylalösningar som kan hjälpa dem att minska sina koldioxidavtryck. Läs också: https://oilonlampoassa.fi/lampopumppu-on-merkittavin-ilmastotekosi-ja-kannattaa-myos-taloudellisesti/


Sammanfattning av Oilons 60-årig historia

Från ett garage till Finlands ledande värmepumpföretag på 60 år

På 60 år har Oilon utvecklat sig från ett garageföretag av två män till en global förelöpare i ren energiteknik med 370 anställda på fyra kontinenter. Gruppens omsättning för 2020 var ungefär 70 miljoner euro. Oilons förbränningsteknik och värmepumpar är världsberömda som världens mest avancerade värmelösningar. Läs vår årsdagsartikel: https://oilon.com/fi/lampo-tulee-sydamesta/

Oilons historia som ett företag börjar på samma sätt som Suomen Lämpöpumpputekniikkas: i en förort. Oilon grundades 1961 i Månsas, Helsingfors, i ett garage. Grundarna var Urho Lehto, Sirkka Lehto, Jorma Manssila, Juhani Paatelainen och Keijo Oilio. Ossi Leiwo trädde in en kort tid senare. Läs mer om företagets historia: https://oilon.com/fi/oilonin-historia/

Företaget flyttade sig ganska snart till Lahtis. Oilons affärsidé var att utveckla och tillverka brännare till tung eldningsolja som ska användas för uppvärmning av byggnader.
– På denna tid var alla gårdar i Lahtis fyllda till brädden med ved, påminner Oilons fadersfigur Ossi Leiwo i årsdagsartikeln på Oilongruppens webbplats. Läs artikeln här: https://oilon.com/fi/autotallista-globaaliksi-pioneeriksi/

Som småningom försvann vedhögarna, när ved ersätts av olja som den huvudsakliga uppvärmningsformen. Inom kort blev lättoljebrännare drivkraften för Oilons affärsverksamhet. I början importerade Oilon brännarna, men med kort varsel börjades egen tillverkning för att förbättra kvaliteten.

Oilons första exportbrännare såldes till Sovjetunionen i 1965. Sverige, Danmark, Norge och Tyskland följde snabbt. Efter en tid fick lättoljebrännare sällskap av gasbrännare och, senare, värmepumpar.

Ossi Leiwo blev VD för Oilon i 1974. Dessutom var detta år året under vilket Oilon blev ett familjeföretag. Ossi ledde familjeföretaget i 35 år, tills i 2009 gick han i pension och följdes av hans dotter, Päivi. Päivi ledde företagets direktion till 2020, efter vilket Päivis make Kjell Forsén tog ledningen.

I 1961, när Oilon grundades, hade man ingen aning av klimatförändringar. Man trodde att naturen kommer att rengöra sin själv. I 2021 är vi mer miljömedvetna. Vi på Oilon vill vara en del av lösningen. Nuförtiden satsar Oilon starkt till förnybar energiteknologi och erbjuder lösningar till klimatproblemet i form av produkter som hjälper kunder att minska sina utsläpp utan att orimligt äventyra livskvalitet. Oilons värmepumpar minskar koldioxidutsläpp enormt varje år. Det finns hög efterfrågan på ren energiteknik. Oilon började att tillverka hushållsvärmepumpar i 2002.


Suomen Lämpöpumpputekniikka Oys historia

1983 – Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy bildas

Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy bildas till följd av tre mäns behov för att skapa nya jobb till sig själva. Företagets grundare, Jorma Saksi, Antero Mäkitalo och Timo Pihlajamäki, har en teknisk utbildning och tror verkligen på att jordvärmeteknikens framtid. De har tidigare erfarenhet av tillverkning och underhåll av Geotherm värmepumpar, vilket utger en solid bas för en solid bas för affärsverksamhet. Detta är ett annat företag som inleder sin verksamhet i en 12 kvadratmeters rum, denna gång i Jorma Saksis nyligen byggt egnahemshus i Lappo.

– Vi förstådde att en värmepump är en sån smart mojäng att den måste ha en framtid som uppvärmningsalternativ i industriell skala, tänker tillbaka Timo Pihlajamäki, en av företagets grundare.

Under det första verksamhetsåret säljer företaget ungefär tjugo värmepumpar och reservdelar samt genomför underhåll. Omsättningen för det första knappt verksamhetsåret är 600,000 mk. För de nya företagarna känner resultatet väl rimligt.

Unga företagarna tror att värmepumpar kunde användas inte enbart för värmeproduktion utan också som avfuktare. Företagets första kondenserande avfuktare byggs i Jorma Saksis egnahemshus och säljs till Östermyra och installeras i ett flervåningshus torkrum. Avfuktarna fortsätts att tillverkas i många år till. Efterfrågan på produkten är ganska låg från början, men varje avfuktare som säljs är ett väsentligt tillskott till kassan.

Företaget får sitt mest betydelsefulla kontrakt för första åren redan i hösten 1983. Affären fortsätter att ha en positiv inverkan lång tid framöver. Lappo stad beslutar att bygga en ny byskola i Ruha, och Suomen Lämpöpumpputekniikka levererar och installerar ett jordvärmesystem i skolhuset. Ruha skola är Finlands första skolhus som får sitt värme från jorden. Skolans jordvärmesystem har tillräckligt med värmeeffekt för att värma upp tio egnahemshus.

Företaget tar sitt nästa steg i 1984, när produktionen flyttas till en hall på 170 m2. Under denna period finns det färre beställningar i boken, men under hösten 1984 finns det en strimma ljus i änden av tunneln, när Ruha skolans jordvärmesystem tas i bruk. Lappo stad ställer skolhuset under värmefaktorövervakning. Stadsingenjören börjar att besöka skolhuset varje vecka för att ta läsningar. De unga entreprenörerna litar på sina egna produkter och tror att värmefaktorövervakningen piggar upp efterfrågan, men männen måste vänta på undersökningens resultat ett helt år..

1985 – Helägd tillverkningsanläggning och mer synlighet

Företaget hade kommit till ett vägskäl och i stället av att hyra beslutas att bygga en egen fabrik. Den första fasen börjas under sommaren 1985, när företaget börjar att bygga en fastighet på 500 m2. Naturligtvis värms fastigheten med jordvärme.

Byggnaden är en av de första industriella anläggningar som tar nytta av jord- eller bergvärme, en lösning som inte blir mycket populär inom industri förrän mycket senare. Visserligen går allt inte helt rätlinjigt Fabrikens byggområde reserverats till fjärrvärme, och företaget måste förhandla med staden för att få en lov för att använda jordvärme i stället. Slutligen beviljas lovet.

Under hösten 1985, med byggande av den nya tillverkningshallen i gång, slutförs Lappo stads årslånga värmefaktorövervakning för Ruha skolhusets jordvärmesystem. Resultaten av studien offentliggörs i en presskonferens med bra deltagande. Resultaten visar Suomen Lämpöpumpputekniikka och företagets produkter i gynnsam dager. Stadsdirektör i Lappo konstaterar att skolans jordvärmesystem har en utmärkt värmefaktor. Denna är första tiden som företaget får synlighet runt om i Finland, en nödvändig byggsten för ett nytt bolag.

– Resultaten av värmefaktorövervakningen var utmärkt material för marknadsföring, och vi fortsatt att använda skolhusprojektet i försäljningen under en lång tid, beskriver Antero Mäkitalo.

Slutförandet av Suomen Lämpöässäs egen fabrik är en stor etapp i företagets utveckling. En fas av stark positiv utveckling börjar. De tre männens drömmar och mål för framtida landvinningar har fått ett resultat som är synligt för alla. Naturligtvis, efter mycket strävande och många vedermödor känns det som ett bra resultat.

Vid projektet i Ruha iakttas hur viktigt publicitet är för marknadsföring. Ett år senare, i 1986, tar SLP Oy ett annat steg för att skapa synlighet. Som experiment, tar Suomen Lämpöpumppu del i en mässa i Lappo. Företaget presenterar sina produkter i sin egen monter. Intrycket är väldigt positivt. Det beslutas att vidta utställningar som ett mål för framtiden.

1986 – Värmepumpar och speciella produkter

Bredvid avfuktaren utvecklas en annan speciell produkt: ett värmepumppaket till fiskodlingsanläggningar. Paketet innehåller en värmepump och tre värmeväxlare. Tack vare systemet kan man värma upp fiskbassänger med låga kostnader. Värme främjar fortplantning hos fiskar och påskyndar fiskarnas växt.

Nya produkten presenteras på Kuusamos fiskdagar, en branschmässa för fiskodlare. Produkten är en succé med mycket lovande försäljning från början. Anläggningarna byggs runt stora värmepumpar, och inom några år täcker inkomsten från paketen huvuddelen av den nya fabrikens byggnadskostnader.

Dessutom är 1986 det första året företaget tar del i en byggmässa med en borrbrunnentreprenör. Borrbrunnar iakttas att vara en bra monteringsplats för kollektorslangar, trots att energibrunnar blir populära först mycket senare.

När den nya fabriksbyggnaden blir färdigt, ökas antalet personal till sex och omsättning till drygt 1,7 miljoner finska markor. Företaget lyckas att fylla sin orderbok, och det finns mycket arbete att utföra.

1991 – Första export

Suomen Lämpöpumpputekniikka och Handelshus Fexima ingår ett avtal för försäljning av värmepumppaket till ryska fiskodlare. För att förminska risker vid handeln utförs mycket arbete, och företaget lyckas att få i gång försäljningen utan problem.

1992 – Förändring i attityder till jordvärme

Till stor del är jordvärme fortfarande okänd. Människor finner det svårt att tro att frusen och kall jord kan alstra tillräckligt med värme för att värma upp en bostadsbyggnad. Samtidigt de få som har hört om jordvärme tror att tekniken hör till det förgångna.

– Då å då skulle en besökare gå förbi och konstatera att oj, finns de här verkligen fortfarande. Det var frustrerande, påminner Antero Mäkitalo.

Första tecken på förändring i det reaktionära tänkesättet mot jordvärme iakttas i Finlands bostadsmässa som hölls i Mäntsälä. För Suomen Lämpöpumpputekniikka är utställningen en succé. Detta är första tiden företaget är en utställare i en bomässa. Ett egnahemshus i mässområdet utrustas med ett jordvärmesystem från Suomen Lämpöpumpputekniikka.

Värmeöverföring genom golv väcker mycket intresse i jordvärme. På övervåningen finns det en lång rörslinga under golvet. Vätska cirkulerar genom slingan och avger värme till utrymmet. Rörslingan lämnats bar för att visa hur systemet fungerar.

Visiterande är mycket nyfikna, och utställarna är överraskade av det stora intresset. Många som är intresserad av jordvärme lämnar sina kontaktuppgifter, och snart har företaget en lång lista av namn. Företaget tar nytta av kontakterna genom att sälja inte bara genom återförsäljare utan också direkt till potentiella köpare.

1996 – Miljövärdena träder in på scenen

År för år talas det allt mer om miljövärden i medier. Från början har jordvärmepumpar varit en av vinnarna i trenden. Så småningom börjar människor uppfatta saker som Suomen Lämpöpumppu har upprepat år för år om den förnybara solenergin som finns i jorden och berggrunden och färdig för att ta nytta av.

– Å andra sidan fanns det nya konkurrenten i marknaden, och det verkade att konkurrensen skulle komma att öka under de närmaste åren. Det var hög tid för att förstärka vår position så att vi kunde stå ut i konkurrensen och samtidigt ta nytta av tillväxten inom industrin genom att öka vår produktion, Jorma Saksi berättar.

Ändringen börjas i 1996 med satsning på produktutveckling. Som Finlands ledande värmepumpleverantör inbjöds SLP Oy att ta del in det energiteknologiska forskningsprogrammet RAKET. Målet med programmet är att utveckla en bättre jordvärmepump och jordvärmesystem. Det finns många viktiga aktörer i projektet, till exempel Statens tekniska forskningscentral (VTT), Tampere tekniska högskola (TTKK), Imatran Voima (IVO), Oy Danfoss Ab och Akvaterm Oy.

Direkt efter RAKET-programmet börjas företagets eget betydande utvecklingsprojekt. VTT, TTKK, IVO, Danfoss och Akvaterm fortsätter i det nya projektet. Additionell finansiering fås från Teknologiska utvecklingscentralen Tekes.

Företaget utför produktutveckling även inom andra verksamhetsområden. I ett annat forskningsprojekt genomför TTK mätningar av olika jord- och bergvärmepumpars värmefaktorer. Suomen Lämpöpumpputekniikkas värmepump som utvecklats till monovalent drift framstår som bäst i jämförelsen. Resultatet främjar företagets försäljning, och SLP Oy säljer flera värmepumpen än under tidigare år. I 1997 ökar omsättningen till 3,6 finska markor. I 1998 blir tillväxten starkare. Omsättningen nästan fördubblas.

1998 – Finlands värmepumpförening SULPU grundasassa

Grund- och jordvärme utnyttjas ännu mer, och det finns höga tillväxtförväntningar inom industrin. Denna positiva utveckling gynnar idén om att upprätta en förening som ska främja försäljning av jord- och grundvärmelösningar och värmepumpar. SLP OY tar del i initiativet från början och är en av första grundande medlemmar av Finlands värmepumpförening, SULPU ry. Föreningen får en bra start. Många värmepumptillverkare och -importörer samt borrbrunnentreprenörer ansluter sig till föreningen. Föreningens mission ska vara omfattande utveckling av värmepumpindustrin.

I 1999 rekryterar Suomen Lämpöpumpputekniikka sitt första VD utanför företaget. Den nya VDn, Juhani Malkamäki, tar över rodret och börjar driva en strategi för stark tillväxt. Första steget är ett omfattande produktutvecklings- och utformningsprojekt. Det beslutas att SLP Oy ska koncentrera sig i monovalenta värmepumpar som kan utnyttja jord- eller bergvärmen som effektivt som möjligt.

Företaget flyttar till en ny tillverkningsfastighet. Antalet personal och företagets omsättning växer snabbt. Det finns positiva framtidsutsikter i export.

2001 – Lång och utmärkt period av växt före företagsförvärv

Omsättningen fortsätter att växa. Andra börjar lägga märke till företagets målmedvetna utveckling. I hösten 2000 får Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy Södra Österbottens företagarpris som erkännande för framgångsrik affärsverksamhet.

Företaget fortsätter stark förnyande av sin affärsverksamhet. En del av tillverkningsarbetet börjas att överföras till underleverantörer genom nätverkssamarbete. Företagets egen fabriksfastighet ska användas endast för hopsättning och produktutveckling. Växten är ändå så snabbt och utsikterna så utmärkt att det börjar bli trångt i fabriken.

I juni 2000 ingår företaget en överenskommelse för att köpa en ny tillverkningsanläggning. Lappo stad erkänner att Suomen Lämpöpumppu står inför mycket lovande tillväxt och stöder företaget genom att köpa den gamla fabriken.

Den nya tillverkningsanläggningen främjar ytterligare tillväxt. Fler personal rekryteras och företaget omorganiseras. På grund av tillväxten börjar företaget att överföra försäljningen till sitt distributionsnät. Företagets ledning utvecklas, och tydligare ansvarsområden definieras till olika avdelningar.

SLP får ännu mer erkännande i november 2002, När Lappo stad belönar Antero Mäkitalo, Jorma Saksi och Juhani Malkamäki med björnklor för sitt arbete till nytta av stadens näringsliv. – Det kände bra att få erkännande efter många års hårt arbete. På denna tid hade vi redan arbetat för tjugo år för att nå framgång. Ofta måste vi dra åt svångremmen och arbeta till sent på natten, Jorma Saksi och Antero Mäkitalo påminner.

2019 – Oilon Group Oy köper majoriteten av aktierna i Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy

I 2019 köper Oilongruppen majoriteten av aktierna i Suomen Lämpöpumpputekniikka. Följaktligen kopplas Oilon- och Lämpöässä-branden. Från denna punkt ledas båda affärerna från Oilons huvudkontor i Lahtis, medan jord- och bergvärmepumpfabriken finns i Lappo. Vid ändringen revideras Suomen Lämpöpumpputekniikkas tillverkningsanläggningar, och produkter under båda varumärkena börjas att tillverkas i samma fabrik.

Inom Oilon började värmepumptillverkningen i 1984 med industriella värmepumpar. Hushållsvärmepumpar tillverkats från 2002. Företagsarrangemangen främjar stark växt av Oilons värmepumpsverksamhet. Suomen Lämpöpumpputekniikka är en framträdande tillverkare av jord- och värmepumpprodukter och har varit en förelöpare inom industrin från 1983.

Vid företagsaffären blev Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy, part of Oilon Group, Finlands största värmepumptillverkare till exempel enligt antalet installerade jord- och bergvärmepumpar. Redan vid början av 2020 fanns det mer än 50 000 Oilon och Lämpöässä värmepumpar I bruk, några av dem nästan 40 år gamla. Vi erkänner jorden och har en bra uppfattning av teknologi. Jord- och bergvärme är den rätta vägen framåt.