Värmebaron-elektriska uppvärmningsanordningar

Automatisk elpatron av reservuppvärmning för oljeuppvärmning och jordvärmesystem.

1-stegs värmebaroner har följande kW

  • 3,0 (VB 3010)
  • 4,5 (VB 4510)
  • 6,0 (VB 6010)

2-stegs värmebaroner har följande kW

  • 6,0 (VB 6001)
  • 9,0 (VB 9001)

I enstegs värmebaroner är styrtermostaten med tre poler och uppvärmningseffekt slås helt på samtidigt. I tvåstegs värmebaroner är termostaten med fyra poler och den totala effekten kopplas i två faser (steg).

Värmebaron-eluppvärmningselement består av en elpatron som ska installeras i R2 ″-gänganslutningen och ett styrskåp som inkluderar ett kopplingsplint för matningsledningarna, en huvudbrytare, en begränsningstermostat för att förhindra överhettning, en styrtermostat och signallampa för att indikera när elpatronen är på.

Värmebaron-elkassett

Kassetten K-060 levereras som en ren rörpanna utan motståndselement. Kassettens maximalt tillåtna effekt är 9 kW.

Värmebaron-elpannor

Elpannor som värmekälla eller som extra värmekälla för att komplettera till exempel ett jordvärmesystem som är dimensionerat för deleffekt
Modeller EP 26 E och EP 42 E

Effektalternativen i E-serien är 26 och 42 kW. Effekt är uppdelad i 7 steg. Elpatronerna är gjorda av rostfritt stål. Pannorna i E-serien har automatisk styrning, som t.ex. innehåller en anslutning för extern låsning och effektreglering med spännings- eller strömstyrning.
Belastningsvakt och strömtransformatorer hör till standardutrustningen.
Modeller EP 31 NG – EP 300 NG

Effektalternativen i NG-serien är 31 kW – 300 kW, kan anslutas upp till 3 MW.
Pannornas effekt är uppdelad i 7 eller 15 steg. NG-serien har en mer mångsidig automatik, som förutom funktionerna i E-serien inkluderar t.ex. vattennivågivare och felströmmätning. Pannorna i NG-serien har en integrerad huvudsäkerhetsbrytare som stängs av vid en störningssituation.
Elpatronerna är gjorda av rostfritt stål