Ekologinen ja pitkälle omavarainen maalämpö raivaa tilaa

Pientalorakentajien siirtyminen maalämpöön on ollut vakaassa kasvussa jo pitkään. Nyt myös rivi- ja kerrostalot vaihtavat maalämpöön kiihtyvällä tahdilla. Yhtenä syynä tähän on kallistuva energia. Myös vanhentuva laitekanta näkyy perinteisten lämmitysmenetelmien vähenemisenä.

Isännöintiliiton 2021 energiabarometrin mukaan 30 prosenttia isännöitsijöistä arvioi taloyhtiön valitsevan maalämmön, kun lämmitysremontti tulee ajankohtaiseksi. Kyselyyn vastasi 117 isännöitsijää eri puolilta Suomea.

Taloyhtiön huoleton maalämpö säästää 60–70 % lämmityksessä

Maalämpö onnistuu taloyhtiöön samalla periaatteella kuin pienempiinkin kiinteistöihin. Yleensä vanha patteriverkosto voidaan yhdistää maalämpöjärjestelmään suoraan. Joissakin tapauksissa myös pattereita uusitaan.

Maalämpöhankinnan takaisinmaksuaika on yleensä sitä lyhyempi mitä suurempi on lämmitysenergian tarve.

Edullisin viilennys maalämpöpumpun porakaivosta

Etenkin uusiin kerrostaloihin kannattaa huomioida maalämpöpumpun porakaivosta saatava edullisin mahdollisuus taloyhtiön viilennyksen toteuttamiselle, mikä lisää huomattavasti asumismukavuutta. Tämä edelleen lisää asuntojen houkuttavuutta.

Maalämpöpumpun yhteydessä viilennys perustuu siihen, että porakaivo pysyy viileänä koko kesän. Jolloin tämä viileys voidaan siirtää kiinteistöön poikkeuksellisen pienellä ostoenergialla. Viileä ilma voidaan jakaa asuntoihin esimerkiksi kattoon tai seinälle asennettavilla ÄssäCooling yksiköillä. Voit lukea tästä lisää esimerkiksi referensseistämme: https://oilonlampoassa.fi/kokemuksia-maalammosta-kiinteistot/

Maalämpöön siirtynyt kerrostalo on etulyöntiasemassa

Kerrontalon maalämpöinvestointi nostaa kiinteistön arvoa ja pienentää asuinkustannuksia. Laitteita voidaan seurata etäyhteydellä ja informaatio kulkeutuu näin automaattisesti esimerkiksi talonmiehelle.

Vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa Isännöintiliitosta toteaa, että yksi syy maalämpö on ekologinen ja usein myös vastikeneutraali hankinta, joten se vaikuttaa olevan monelle taloyhtiölle itsestään selvä vaihtoehto. Vastikeneutraali tarkoittaa, etteivät osakkaiden maksut nouse hankkeen seurauksena.

Kustannusarvio kannattaa pyytää jo suunnittelun alkuvaiheessa, jolloin voidaan yhdessä miettiä parhaat vaihtoehdot.

Tutustu isännöitsijäliiton energiabarometriin: https://www.isannointiliitto.fi/barometritkyselyt/moni-taloyhtio-hylkaa-kaukolammon-nyt-halutaan-ekologista-ja-edullista/

#maalämpö #maalämpöpumppu #lämpöpumput #omavaraisuus #omavarainenlämpö #kotimainenmaalampo #maalämmön #lämpöässä #oilon #lämpöpumppu #maalämpö heinola