Usein kysytyt kysymykset maalämmöstä

Mitä on maalämpö?

Maalämpö on maaperään, kallioon ja vesistöihin sitoutunutta auringon säteilemää lämpöenergiaa. Maalämpö on uusiutuvaa energiaa.

Miten maalämpöpumppu toimii?

Maalämpöpumpun toiminta perustuu maalämmön keräämiseen ja sen hyödyntämiseen kompressoritekniikan avulla esimerkiksi omakotitalojen ja niiden käyttöveden lämmityksessä. 

Miten maalämpöä kerätään?

Maalämpöpumpun toiminta perustuu maalämmön keräämiseen ja sen hyödyntämiseen esimerkiksi omakotitalojen ja niiden käyttöveden lämmityksessä. Maalämpöä syntyy, kun maaperä sitoo itseensä aurinkoenergiaa. Maalämpöpumppupystyy hyödyntämään tätä maaperään, kallioon ja vesistöihin sitoutunutta uusiutuvaa maalämpöä.


Miten paljon maalämpö säästää?

Maalämpöjärjestelmällä saavutetaan tavanomaisesti 65-75% säästö verrattuna nykyisiin lämmityskustannuksiin. Mitoituksen yhteydessä saadaan tarkempi, kiinteistökohtainen säästölaskelma. Tämän laskelman saat Oilon-jälleenmyyjältäsi tai tehtaan edustajalta. Pyydä ilmainen maalämpömitoitus nettisivuiltamme. 

Laskennallisissa tutkimuksissa on vertailtu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöä sähkö- ja öljylämmitykseen. Oilon-maalämpöpumppu säästää yli 2000 € vuodessa verrattuna sähkö‐ tai öljylämmitykseen keskiverto omakotitalossa. Ilma/vesilämpöpumppuun verrattuna säästö on noin 700e vuodessa. Laskemassa on oletettu lämmitysenergian vuosikulutukseksi n. 24 000kWh, mikä on vuosittaisena lämmityskustannuksena n. 2700€ suoralle sähkölämmitykselle.

Lämmitysjärjestelmää hankkiessa tulee muistaa, että hankinta on pitkäikäinen ja vaikuttaa laskevasti tuleviin elinkustannuksiin sekä talon jälleenmyyntiarvoon. Mitä enemmän olet tulevaisuudessa riippumaton energian maailmanhinnasta ja ostoenergiasta, sitä vapaampi olet ja sitä enemmän säästät.

Tutkimuksen aiheesta löydät: www.lampoassa.fi/41707-2/

Millaiseen kiinteistöön maalämmön voi asentaa?

Maalämpö voidaan asentaa kaikkiin taloihin, joissa on vedellä toimiva lämmönjakojärjestelmä; patteriverkosto tai vesikiertoinen lattialämmitys. Patteriverkoston asentaminen jälkikäteen onnistuu varsin helposti ja nykyään on markkinoilla myös kattolämmitykseen soveltuvia ratkaisuja ja puhallinkonvektoreja. Maalämpöä käytetään nykyään käytännössä kaiken tyyppisissä kiinteistöissä, mukaan lukien teollisuus, julkiset rakennukset, maatalous, varastohallit, kylpylät, uimahallit tai vaikkapa kirkot. Maalämpöjärjestelmä tuottaa myös lämpimän käyttöveden ja se liitetään suoraan kiinteistön lämminvesijärjestelmään. Oilon-jälleenmyyjät tekevät mielellään maksuttoman kartoituskäynnin, jossa yksityiskohdat selviävät parhaimmin.

Onko maalämpöpumpuissa eroja?

Maalämpöpumpuissa on pieniä eroja ”konepellin alla”. Perustekniikan lisäksi maalämpöpumpuissa on energiatehokkuutta parantavia teknisiä ominaisuuksia, kuten vaihtoventtiiliteknologia, inverter-teknologia, EVI-teknologia ja tulistusteknologia. Lopullinen laitevalinta kannattaa tehdä vasta mitoitusraportteja vertailemalla, jolloin teknologioiden todellinen hyöty tulee esille euroissa mitattuna. Kaikki maalämpöpumput  tuottavat nykyään sekä lämmitysveden ja käyttöveden erittäin energiatehokkaasti.

Maalämpöpumpuissa on kaksi merkittävää toiminnallista eroa. Osa markkinoilla olevista maalämpöpumpuista käyttää lämmityksen ja lämpimän käyttöveden kuumennuksen apuna sähkövastusta. Näin toteutetun maalämpöjärjestelmän hankintahinta voi olla edullisempi, mutta vastaavasti käyttökustannukset luonnollisesti korkeammat. Toinen merkittävä ero on vuorottelu lämmön ja lämpimän käyttöveden tuottamisen välillä. Näin toteutettu maalämpöpumppu katkaisee talon lämmityksen tuottaessaan lämmintä käyttövettä. Lämpöässä maalämpöpumput tuottavat lämmön ja lämpimän käyttöveden maalämmöllä ilman sähkövastusta, samanaikaisesti.

Laskennallisessa tutkimuksessa on vertailtu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöä sähkö- ja öljylämmitykseen. Maalämpöpumppu säästää yli 2000 € vuodessa verrattuna sähkö‐ tai öljylämmitykseen keskiverto omakotitalossa. Ilma/vesilämpöpumppuun verrattuna säästö on noin 600e vuodessa. Laskemassa on oletettu lämmitysenergian vuosikulutukseksi n. 24 000kWh, mikä on vuosittaisena lämmityskustannuksena n. 2700€ suoralle sähkölämmitykselle.

Lämmitysjärjestelmää hankkiessa tulee muistaa, että hankinta on pitkäikäinen ja vaikuttaa tuleviin elinkustannuksiin sekä talon jälleenmyyntiarvoon. Mitä enemmän olet tulevaisuudessa riippumaton energian maailmanhinnasta ja ostoenergiasta, sitä vapaampi olet ja sitä enemmän säästät.

Voiko maalämmöllä jäähdyttää?

Maalämpöjärjestelmällä voidaan helposti toteuttaa käyttökustannuksiltaan erittäin edullinen vapaajäähdytys, jossa hyödynnetään lämmönkeruuputkiston viileää nestettä. Viileän ilman jako voidaan toteuttaa joko ilmanvaihtokojeen, erillisten puhallinkonvektorien tai jäähdytyspalkkien avulla. Puhallinkonvektoreiden ja jäähdytyspalkkien teho on huomattavasti korkeampi verrattuna ilmanvaihtoon liitettyyn viilennykseen. Oilon-maalämpöpumppuihin on tarjolla lisävarusteena myös jäähdyttämiseen tarvittavat laitteet.

Maalämpöpumpun toiminta perustuu maalämmön keräämiseen ja sen hyödyntämiseen esimerkiksi omakotitalojen janiiden käyttöveden lämmityksessä. Maalämpöä syntyy, kun maaperä sitoo itseensä aurinkoenergiaa. Maalämpöpumppupystyy hyödyntämään tätä maaperään, kallioon ja vesistöihin sitoutunutta uusiutuvaa maalämpöä.

Miten kauan maalämpöjärjestelmän asentaminen kestää?

Lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa eri työvaiheet rytmitetään siten, että lämmön ja lämpimän käyttöveden katkos on yleensä vain muutamia tunteja. Uudisrakennuksessa asentaminen ei poikkea tavanomaisen lämmitysjärjestelmän asentamisesta. Uudisrakennuksen maalämpökaivo ja tarvittavat putkitukset tehdään yleensä ennen lopullisia pihan viimeistelytöitä. Tarkempi aikataulu selviää kartoituskäynnin yhteydessä

Mitä maalämpöjärjestelmän ostajan pitää huomioida?

 • Huolehdi, että maalämpö- järjestelmä suunnitellaan tarpeidesi mukaisesti.
 • Varmista, että maalämpö- järjestelmän ja lämpökaivon mitoitukset ovat riittäviä läpi vuoden.
 • Tarkista, että hankkimaasi laitteistoon saa varaosia ja huoltopalvelua myös kymmenen vuoden päästä.
 • Selvitä takuuehdot ja mitkä yritykset ja tahot ovat takuiden tosiasialliset myöntäjät.
 • Varmista, että laitteiden maahantuoja ja valmistaja on luotettava.
 • Varmista, että asennuksen ja kaivonporauksen toimittaja on kokenut ja luotettava.
 • Varmista, että toimittaja on ennakkoperintärekisterissä, jotta saat tarpeelliset kotitalousvähennykset.
 • Pyydä myyjä tutustumaan tilanteeseesi paikan päälle, jotta tarjouksen sisältö on molemmin puolin ymmärretty.
 • Hanki lämpökaivon porauslupa hyvissä ajoin.
 • Varmista, että toimittaja on suunnitellut toteutuksen huolellisesti.
 • Pyydä toimittajalta suunnitelma, käyttö- ja huolto-opastus , käyttöönottopöytäkirja sekä laitteiden käyttöohjeet.
 • Huollata tarvittaessa laitteesi ammattiliikkeellä.

Paljonko on maalämmön kotitalousvähennys?

Kun uusit kotisi lämmitysjärjestelmän maalämpöön, saat vähentää investointikustannuksia veroistasi. Kotitalousvähennystä voi saada nyt 50% työosuuden hinnasta, Omavastuu on 100 euroa ja enimmäismäärä 2 400 euroa/henkilö. Summa on henkilökohtainen, joten pariskunnan maksimivähennys on yhteensä 4 800 euroa. Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta. Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona olet maksanut kulut. Jos remontti ajoittuu vuodenvaihteeseen, voit hyödyntää kotitalousvähennystä kahtena eri verovuotena maksettujen laskujen mukaan. Omavastuuosuus vähennetään molempina vuosina. Lämpöpumpun kotitalousvähennys koskee ainoastaan olemassa olevia lämmitysjärjestelmiä. Tällä hetkellä erityisesti kaukolämpö-, öljy- ja sähkölämmityksiä vaihdetaan maalämpöön.

Miten haen kotitalousvähennystä?

 Kotitalousvähennyksen tiedot voit ilmoittaa Verohallintoon usealla tavalla. Helpointa ilmoitus on tehdä verottajalle netissä tai käydä ihan verotoimistossa paikanpäällä. Jos huomaat vasta jälkikäteen, että olisit voinut saada maalämmön kotitalousvähennystä, voit hakea verotukseesi muutosta verotuksen päättymisen jälkeen. Muista säästää kaikki lämmitysjärjestelmäremonttiin liittyvät kuitit!

Pyydä tarjous!

Täytäthän alla olevat tiedot. Lämpöpumput mitoitetaan yksilöllisesti jokaiseen kohteeseen, joten hinta muodostuu tapauskohtaisesti. Otamme yhteyttä ja saat tarjouksen meiltä/jälleenmyyjältämme.