GTK:n suosituksia energiakaivojen asentamiseen ja käyttöön

Maalämpökaivo on erittäin yleinen tapa kerätä maan lämpö talteen. Välillä keskustelua on käyty esimerkiksi maalämpökaivojen luvista. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tuoreen, ympäristöriskejä koskevan tarkastelun mukaan energiakaivon kokonaisriskit ovat todella pienet. Raportissa tarkastellaan energiakaivon asennus- ja käyttövaihetta. Siinä annetaan myös suositukset siitä, miten energiakaivon asentaminen onnistuu turvallisesti myös ympäristön kannalta herkillä alueilla kuten pohjavesialueilla.

GTK:n mukaan energiakaivojen nykyiseen lupamenettelyyn ei todeta tarpeita muutokselle, mutta alueellisiin eroihin lupamenettelyssä tulisi kiinnittää huomiota. Raportin mukaan menettelytapoja eri kuntien ja alueiden välillä tulisi mahdollisuuksien mukaan yhtenäistää. Raportti antaa myös suosituksia esimerkiksi energiakaivojen mitoitukseen.

Tutustu raporttiin: https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/17_2021.pdf

Lue myös aiempi artikkelimme samaan aiheeseen liittyen:

Maalämpökaivojenkin ammattilaiset löydät kauttamme. Useimmissa tapauksissa jälleenmyyjämme tarjoavat maalämpöratkaisuja ”avaimet käteen” periaaatteella. Heillä on joko mahdollisuus porata itse tai ammattitaitoiset kumppanit rinnallaan, joiden avulla energiakaivon poraus sujuu luotettavasti.

GTK:n raportin avainsanoja ovat: geoenergia, energiakaivo, ympäristöriskitarkastelu