Den ekologiska och mycket självförsörjande bergvärmen fortsätter att vinna terräng

Småhusbyggarens övergående till berg- eller jordvärme har länge uppvisat en stadig tillväxt. På sistone har ett snabbt ökande antal radhus och flervåningshus också börjat att övergå till jordvärme. Stigande energipriser är en orsak till detta Många husbolags värmeanläggningar håller på att föråldras, och detta innebär en gradvis nedgång av traditionella uppvärmningsmetoder.

Enligt Isännöintiliittos (Disponentförbundets) energibarometer för 2021, uppskattar 30 procent av disponenter att när ett husbolag överväger sina alternativ för värmerenovering, är bergvärme ett mycket troligt alternativ. Total sett deltog 117 disponenter från hela Finland i undersökningen.

Lättsam berg- eller jordvärme minskar ett husbolags uppvärmningskostnader med 60–70 procent

I princip installeras ett husbolags bergvärme- eller jordvärmesystem på samma sätt som i mindre fastigheter. I allmänhet kan den gamla radiatorkretsen kopplas direkt till bergvärmesystemet. I några fall bytas också en del av radiatorerna.

Som regel ju mer värmeenergi behövs, desto kortare blir bergvärmesystemets avkastningstid.

Den billigaste kylningsmetoden är att hämta upp kyla från ett borrhål

Särskilt i nya flervåningshus borde man beakta att en värmepumpens borrhål kan användas för kylning. Bergkyla är det mest ekonomiska alternativet för att kyla en byggnad, och den förbättrar boendekomfort tydligt. Detta kommer i sin tur att öka bostädernas attraktionskraft.

En bergvärmepumpens avkylningsförmåga grundas på att ett borrhål förblir svalt under hela sommaren. Tack vare detta kan kyla hämtas upp till fastigheten med sällsynt liten mängden köpt energi. Di. Läs mer om bergkyla från våra referenser: https://oilonlampoassa.fi/kokemuksia-maalammosta-kiinteistot/

Flervåningshus som har övergått till bergvärme har ett mer fördelaktigt läge

En bergvärmeinvestering i ett flervåningshus ökar fastighetens värde och minskar levnadskostnader. Man kan övervaka anläggningen genom en fjärranslutning, och därmed får till exempel gårdskarlen viktiga uppgifter automatiskt.

Enligt Disponentförbundets påverknings- och forskningsledare Tuomas Vuljamaa är bergvärme ett ekologiskt alternativ och kan ofta också genomföras utan att öka bolagsvederlaget. Följaktligen verkar det att i många husbolag är bergvärmen ett självklart val.

Det lönar sig att be om en kostnadsberäkning redan på början av planeringen, så kan vi diskutera vilken alternativ som är bäst för dig.

Läs mer om Disponentförbundets energibarometer (sidan är på finska): https://www.isannointiliitto.fi/barometritkyselyt/moni-taloyhtio-hylkaa-kaukolammon-nyt-halutaan-ekologista-ja-edullista/

jordvärme #bergvärme #grundvärme #jorvärmepump #grundvärmepump #värmepumpar #självförsörjning #inhemskjordvärme #jordvärmes #lämpöässä #oilon #värmepump #jordvärme heinola