Text: Dakota Lavento

Översättning: Mikael Jenu

Efter en ekologisk, sparsam, lättsam och naturligtvis inhemsk värmepump installerades i Pirkola gård, har gårdens grisar samt deras skötare mått mycket bättre.

Familjegården som ligger i Yppäri by i Pyhäjoki har sina rötter i 1720-talet. I dag drivs gården av Tomi och Juha Pirkola och deras makor Anniina och Lea. Gården föder upp gris samt odlar korn, havre och vete för egen förbrukning.

Det finns två svinhus i gården med platser för 3 700 grisar. Omkring 14 000 grisar skickas från gården om året.

I somras byggdes ut den nyare av de två svinhusen med 1 400 kvadratmeter överallt. Fyra nya avdelningar tillsätts och dessutom byggs varma lagringsutrymmen för strå och kutterspån.

Vid nybyggandet genomfördes en massa nya uppdateringar som ökar djurens välstånd. Automatiska duschar, fläktar och regulatorer fungerar med fjärrstyrning.

– Jag brukar kolla på systemets funktion otroligt ofta på mobilen. Vi kan även kontrollera matningen, berättar Tomi Pirkola.

Man behöver inte vara rädd för strömavbrott heller, eftersom fjärrstyrningen utrustats med batterireserv. Vid ett längre strömavbrott används ett aggregat som startas automatiskt.

En lättvindig bergvärmelösning

De gamla svinhusen hade oljevärme. Det fanns många skäl för att byta från oljevärme till bergvärme.

– Våra egna hus och gårdens kontor värms med bergvärme. Först och främst ville vi ett bergvärmesystem eftersom det är en lätt, tillförlitlig och bekymmersfri lösning, berättar Tomi Pirkola.

–Tämän päivän maatilalla riittää työtä m– I en nymodig landsgård finns det redan mycket att göra. Vi har inte tid för att knåpa med uppvärmningen.

Tomi Pirkola har varit mycket nöjd med det inhemska Oilon och Lämpöässä-bergvärmepumpsystemet som har varit i drift sedan november 2020.

Viktiga faktorer i bytet till bergvärme var miljöhänsynen, låga driftskostnader samt både djurens och människors välmående.

I centrum för systemet står en Oilon och Lämpöässä-värmepump med en effekt av 43 kW. Beredaren är en TV 1000-överhettningsberedare med två stora LK60-varmvattenslingor. Ett Flexibel Kylning+-program speciellt utvecklat för grisgård tar hand om kylning av gödselrännor och avledning av överskottsvärme. Värmepumpen har en ÄssäControl LAN-fjärranslutning för övervakning och kontroll.

I de nya avdelningarna utvinns värme från flytgödsel med plaströr på botten av gödselrännorna. Den totala rörlängden är något under 600 meter. Flytgödseln kyls ned, vilket minskar ammoniakutsläpp. Detta förbättrar luftkvaliteten inomhus enormt.

Effektiv värmeåtervinning

Värmen som utvinns från gödselrännorna används för uppvärmning. Små kultingar behöver mest värme, men systemet producerar tillräckligt med värme för att också värma 180 m2 av personalutrymmen och lager samt byggnadens 60 m2 foderkök.

– Dessutom behöver vi en massa tappvarmvatten, eftersom vi duschar två gånger om dagen

På vintern får man inte tillräcklig med värme från flytgödseln, och på sommaren får man mer värme än kan utnyttjas. På grund av detta finns det två 300 m borrhål i systemet. Överskottsvärmen överförs till borrhålen, och när man behöver mer värme än fås från flytgödseln, tas värmen från borrhålen.

ÄssäControl-styrningen hanterar allt automatiskt. När gödselrännorna avger inte vidare tillräckligt med värme, avleder styrningen kollektoromloppet till borrhålet.

Flytgödselkylningen har ännu inte installerats till svinhusets gamla sida. Ändå går rörledningarna redan igenom svinhusets korridor, och ägarna tänker på att koppla kylsystemet där också.

Bättre luft

Värmepumpinvesteringen minskade utsläpp med 30 procent.

Bergvärmesystemet installerades av en lokal entreprenör, Putkivoima Oy, och kopplades på i november 2020. Erfarenheterna har varit mycket positiva. Systemet återvinner värmeenergi och fungerar som väntat. Både djuren och deras skötare har varit mycket nöjda.

Enligt Tomi Pirkola är luften i de nya avdelningarna märkbart bättre. Ändringen märks direkt när man stiger in. Både djuren och deras skötare trivs och mår bra. – I de årliga rapporter som vi lämnar in till NTM-centralen måste vi meddela våra ammoniakutsläpp i luften. Oilon och Lämpöässä-bergvärmepumpen minskade våra beräknade utsläpp med 30 procent


Pirkola gård i korthet:

Pirkola gård

Pyhäjoki

Utvidgning av gödsvinhus, 2020

Omfattning: fyra avdelningar, 1400 m2

Återvinning av värme i flytgödsel: nedkylning av flytgödsel och utnyttjande av den utvunna värmen i uppvärmning av tappvarmvatten och utrymmen

Värmepump: Lämpöässä Emi 43

Beredare: TV 1000, överhettningsberedare med mellanvägg och två stora LK60-varmvattenslingor

Programvara: Flexibel Kylning+, speciellt utvecklat för svinhus

ÄssäControl LAN-fjärranslutning

Två 300 m borrhål

Installation: Putkivoima Oy 


Våra lokala professionella representanter erbjuder Oilon och Lämpöässä värmepumpar i hela Finland.