Från och med idag kommer Oilon att tillverka och marknadsföra värmepumpar under ett enda varumärke. Företaget kommer att sluta tillverka Lämpöässä-värmepumpar 2023. Beslutet togs som ett svar på den snabba tillväxten på jordvärmepumpmarknaden, vilket förbättrade Oilons förmåga att expandera på internationella marknader.

Oilon-värmepumpar har tillverkats i Lappo, Finland ända sedan Oilon förvärvade företaget Suomen Lämpöpumputekniikka 2019. Tillverkningen av Lämpöässä-värmepumpar i Lappo går så långt tillbaka som till 1983. Nu kommer Oilon att avveckla Lämpöässä-varumärket och fokusera enbart på Oilon-produkter.

”Oilon har haft en stark position på den inhemska marknaden. Finland kommer även fortsättningsvis att vara den huvudsakliga marknaden för Oilon-värmepumpar; men detta nya fokus gör det möjligt att stärka vår export. På den internationella marknaden är Oilon-värmepumpar en välkänd och konkurrenskraftig produkt. I framtiden vill vi fokusera våra ansträngningar på denna produkt: dess försäljning, marknadsföring och utveckling både i Finland och utomlands”, säger Marko Terho, chief business officer för Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy, ett dotterbolag till Oilon Group.

”Bara i Finland växte jordvärmepumpsektorn med mer än 20 procent 2022. Den starka tillväxttrenden förväntas fortsätta särskilt i större värmepumpar. Vi vill svara på efterfrågan på bästa möjliga sätt och säkerställa att Oilon även fortsättningsvis kommer att vara känt för sina produkter både i Finland och utomlands. Därför behöver vi förtydliga vårt produktutbud och stärka vårt eget varumärke,” säger Terho.

Unik expertis från Lappo

Att behålla två varumärken och två olika produktionslinjer är inte kostnadseffektivt när det gäller försäljning, produktion, lagring, underhåll och produktutveckling. Dessutom har den dåliga tillgängligheten av komponenter under de senaste två åren orsakat utmaningar för att hantera så brett produktutbud.

”Förvärv av produktionskapacitet i Lappo, Finland för tre år sedan var ett bra strategiskt beslut. Det gav oss en effektiv produktionsprocess, unik värmepumpkompetens och ett stort antal duktiga medarbetare baserade i Lappo. Även om historien om ett varumärke har nått sitt slut, finns expertisen kvar. Nu har vi en utmärkt förmåga att stärka Oilons ställning som föregångare inom värmepumpteknik”, säger Terho. Pågående beställningar kommer inte att påverkas av förändringarna. Alla beställningar på Lämpöässä-värmepumpar kommer att slutföras som vanligt och Oilon kommer att fortsätta att sälja produkter så länge det finns komponenter i lager. Produktgarantier kommer att förbli i kraft och Oilon garanterar tillgänglighet av reservdelar i många år framöver.