Värmepumpar kan användas för att skapa en hållbar framtid redan i dag. I Finland har försäljningstillväxten inom Oilon och Lämpöässä jord- och bergvärmepumpar överträffat våra förväntningar. Den ökade efterfrågan sträcker sig även utanför Finlands gränser. Skandinaviska jord- och bergvärmepumpar uppskattas högt världen runt.

För att genomföra och stärka export av Oilon och Lämpöässä värmepumpar har Oilon utsett Petri Virta som Export Director. Hittills har Virta arbetat som Oilons Chief Business Officer och ansvarat för företagets fastighetsvärmepumpverksamhet. Petri har även omfattande tidigare erfarenhet av export.

Fler aktuella nyheter och meddelanden finns här: AKTUELLT ->